Zgleczewo Panieńskie

Miejscowość leży nad Bugiem na trasie Małkinia- Gąsiorowo- Zuzela.

Pierwotnie istniała jedna wieś o nazwie Zgleczewo. Wieś notowana była już w XVI wieku. Podział na dwie części nastąpił między 1827 a 1839 rokiem. W tym czasie zapewne któryś z szlachciców ze Zgleczewa przekazał swoje ziemie na rzecz klasztoru. Najpewniej były to siostry benedyktynki z Łomży, które posiadały dobra Zuzele. Na ziemi klasztornej osadzono chłopów i powstała nowa wieś. Notuje ją mapa Królestwa Polskiego z 1839 roku i nazywa Zgleczewo Chłopskie. Później nazwa zmieniła się na współczesną, pochodzi z stąd, iż dobra należące do żeńskiego klasztoru nazywano panieńskimi (należące do pań zakonnic). Po powstaniu styczniowym większość klasztorów zostało skasowanych, a ich dobra przejęte przez państwo, i tak też stało się z tymi dobrami, które następnie uwłaszczono między miejscowych chłopów.

W 1921 roku naliczono tu 30 domów i 159 mieszkańców. Wszyscy byli katolikami i Polakami. Miejscowość należała do gminy Zaręby Kościelne.

Z danych na dzień 31 grudnia 2007 roku zameldowanych jest tu 101 mieszkańców.