Poznajemy Naszą Gminę:

Zakrzewo Kopijki

Opracowała: Renata Godlewska

"Wsi spokojna, wsi wesoła,

Której głos twej chwale zdoła?

Kto twe czasy, kto pożytki

Może wspomnieć na raz wszytki?”

 

Położenie:

Wieś Zakrzewo Kopijki położona jest ok. 30 km od Ostrowi Mazowieckiej.
Leży pomiędzy Zarębami Kościelnymi a Nurem.
Najbliższy przystanek kolejowy oddalony jest o 2,5 km a autobusowy 3 km.
Teren należący do Zakrzewa Kopijk jest typowo rolniczy: ponad 55% stanowią pola i łąki, a 25% lasy.

Mieszkańcy:

Wieś zamieszkuje ok. 145 osób, 65% to typowi rolnicy, którzy zajmują się uprawą roli i hodowlą zwierząt.
Większość starszych mieszkańców posiada wykształcenie zawodowe,
zaś młodzież coraz częściej kontynuuje naukę na uczelniach wyższych.

Wykres przedstawiający strukturę wiekową mieszkańców:

 

Wykres przedstawiający wykształcenie mieszkańców w procentach:

Instytucje:

Najważniejszą placówką kulturotwórczą jest Publiczna Szkoła Podstawowa, wokół której jest boisko, plac zabaw i dużo zieleni.
W szkole uczy się 102 osoby. Dyrektorem jest pani Maria Zawistowska.

Pierwszy budynek szkoły znajdował się tam, gdzie obecnie mieszkają państwo Zakrzewscy.
Religii uczono w domu u państwa Pętkowskich. Szkoła ta działała zarówno przed jak i po wojnie.

Nową placówkę zbudowano w 1968 r., pierwszym jej dyrektorem (wtedy kierownikiem) był pan Mikołajczyk.

 

 

 

 

 

Założenie wsi:

Najstarsze zapisy dotyczące wsi Zakrzewa Kopijki pochodzą z 1635 r. Początkowo były to dwie oddzielne miejscowości :Kopijki i Pętkówek.
Granica przebiegała w obecnym miejscu przydrożnego krzyża. Na zachód od kapliczki był Pętkówek a na wschód Kopijki .Istnieje legenda,
że Pętkówek założył bogaty szlachcic . Po 1930 roku połączono miejscowości i nadano im nazwę Zakrzewo Kopijki.

Czasy II Wojny Światowej:

Wojna 1939-1945, która przyniosła Polsce i innym krajom ogrom nieszczęść, odbiła piętno również na losach ludności całej gminy Zaręby Kościelne.
Przez tę okolicę przelewały się trzykrotnie działania frontowe, powodujące straty ludzkie i zniszczenia materialne.
Zmienili się tu najeźdźcy, okupanci, którzy wnosili rabunki, ucisk i prześladowania, szerzyli cierpienie i śmierć.

Z Zakrzewa Kopijk wywieziono ponad 80 mężczyzn i 45 kobiet z dziećmi. Niektórzy trafili do robót w fabrykach w głąb Niemiec,
 inni do Kwitoka, Irkucka lub Uzbekistanu. Wiele osób nie powróciło , a ci którzy dotarli do kraju po 1945 roku byli wycieńczeni i schorowani.

Na terenie gminy działały organizacje konspiracyjne m. in. ”Służba Zwycięstwu Polski”

W sierpniu 1944 roku kiedy wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z terenów gminy spalono doszczętnie sześć wsi łącznie z Pętkówkiem (dawna nazwa Zakrzewa Kopijk). Wyburzono wszystkie fundamenty i kominy, ścięto wszystkie drzewa, by nie przeszkadzały w ostrzeliwaniu nacierających wojsk sowieckich.
Po okolicy krążyły kilkunastoosobowe grupy uzbrojonych Niemców, które obrabowały rolników z wszystkiego cenniejszego, co posiadali:koni, bydła, trzody chlewnej, owiec. Zabierano również wozy, bryczki, odzież, podpalano zboże.
Miejscowa ludność odczuwała przez kilka lat brak mleka, mięsa, a także siły pociągowej.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o losach mieszkańców gminy w latach 1939-45
zapraszam do przeczytania książki Daniela Edwarda Skłodowskiego.

Warte uwagi:

Na terenie Zakrzewa znajduję się (dziś już zarośnięty drzewami i krzewami) cmentarz zwany Żalem, w którym pochowano wielu ludzi chorych na czerwonkę.

W ciepłe letnie dni warto wybrać się nad wodę. W Zakrzewie Kopijkach jest jedno oczko wodne. Nie polecam jednak kąpania się tam, lecz np. łowienie ryb.
Między Zakrzewem i Pętkowem znajduję się o wiele większe oczko przeznaczone do pływania. Możemy tam zobaczyć pływający, drewniany dom.

Warta zobaczenia jest otaczająca przyroda.

Okolice:

MIANÓWEK: Dzięki staraniom światowej społeczności żydowskiej w 1959 roku nieopodal wsi Mianówek- oddalonej od Zakrzewa 1 km-wzniesiono obelisk mogilny.
Ma on na celu uświadomić ludziom, że w tym miejscu zostało zamordowanych ponad 5.000 osób pochodzenia żydowskiego.

Nieopodal pomnika znajdują się pozostałości po Niemcach tzw. ”bunkry”. Oficerowie niemieccy składowali tam zasoby broni.
Była to pewnego rodzaju warownia przed mieszkańcami, którzy przygotowywali się do powstania.

ZUZELA: Oddalona jest od Zakrzewa o 7 km. Znajduje się tam kościół parafialny p. w. Przemienienia Pańskiego,
do którego należymy oraz zabytkowy domek, w którym urodził się Stefan Wyszyński.
Kardynał spędził tu najwspanialsze lata swojego dzieciństwa. Często widziano go biegającego po piaskach rodzinnej wioski.
Jak sam mówił najgłębiej w pamięci utkwił mu smak razowego chleba oraz głęboka wiara prostych ludzi.

W kościele można zobaczyć cenną dla nas chrzcielnicę, w której ochrzczono samego Prymasa Tysiąclecia .W 2001 r. Odbył się wielki zjazd w Zuzeli z okazji setnej rocznicy narodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zwyczaje:

ROZRZUCANIE SKORUPEK

Kiedy w Wielką Sobotę ksiądz poświęci święconki, gospodarz obiera jajka ze skorupek i rozrzuca je po polu. Zwyczaj ten gwarantuje rodzinie urodzaj w gospodarstwie.

ŚWIĘCENIE WODY W STUDNI

Kiedy w Wielką Sobotę ksiądz poświęci wodę, gospodarz przynosi ją do domu i wlewa do studni.Zwyczaj ten zapewnia czystość wody i odporność na choroby.

KOLĘDNICY

Po świętach Bożego Narodzenia dzieci i młodzież przygotowują się do kolędowania-przebierają się za biblijne postacie. Wieczorem chodzą od domu do domu śpiewając kolędy i odgrywają scenki z Pisma Świętego.Gospodynie częstują kolędników ciastem, owocami i często dają pieniądze.

NOC SYLWESTROWA

W noc sylwestrową chłopcy wynoszą gospodarzom bramki i malują je.Nie oszczędzają także okien-smarują je „mieszanką” sadzy i popoiołu.

Opracowała: Renata Godlewska uczennica klasy III A- dziekujemy.