10 czerwca 2006r.
Uroczystość nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wiśniewie k/o Mińska Maz.

Na uroczystość została zapraszana grupa taneczna i ułani z Zarąb Kościelnych.

Wybór i nadanie imienia szkole nastąpił w 2004r.,
lecz uroczystość wręczenia sztandaru nastąpiła 10.06.2006r.

Oto kilka zdjęć:

Godzina 5:20- Mateusz i Paweł wraz z końmi "Taborem" i "Domeną" są gotowi do podróży.
Samochód z koniowozem prowadzi Pan Antoni Nienałtowski- przed nami 100 km.

Powitanie przed kościołem: ks. Dariusz z Wiśniewa i Antoni Nienałtowski.

Mateusz wyprowadza nieco zdezorientowane, po stukilometrowej podróży konie.

Msza Święta- homilię wygłosił ks. A. Dmochowski.

Przemarsz do szkoły na uroczystość wręczenia sztandaru.

Przemarsz do szkoły na uroczystość wręczenia sztandaru.

Wręczenie sztandaru uczniom szkoły.

Z powodu braku odpowiedniego miejsca ułani nie mogli zaprezentować swoich wszystkich  umiejętności.
Odbył się pokaz położenia konia na ziemi wykonany przez Tomka Szulborskiego z Piaseczna.

Opiekunki Grupy Tanecznej.

Opiekunowie ułanów- Antoni Nienałtowski i Kazimierz Skłodowski.

Po programie artystycznym tutejszych dzieci, grupa taneczna z Zarąb Kościelnych tańczy poloneza na dziedzińcu szkoły.

Były burzliwe oklaski, podziękowania i pamiątkowe zdjęcia z ułanami i dziewczętami.

Pamiątkowe zdjęcie przed szkołą.

Pora się pokrzepić.
Grochówka z kuchni polowej wszystkim bardzo smakowała.

Chwila odpoczynku- oj, ciężkie te ułańskie buty .

Zmęczeni, ale zadowoleni z wykonanego zadania wracamy do domu.

"Niechaj Polska zna, jakich synów ma".

Ułan Paweł Świerżewski zaprzyjaźnił się z dziewczętami z Wiśniewa.