WIELKANOC 2009

Wielka Sobota 11.04.2009r. godz. 11:45.

Wielka Sobota 11.04.2009r. godz. 12:00.

Wielka Sobota 11.04.2009r. godz. 12:05.

Wielka Sobota 11.04.2009r. godz. 16:30.


WIELKANOC 2008

Wielki Czwartek

W kościołach parafialnych ma miejsce tylko jedna uroczysta msza sprawowana wieczorem - Msza Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. W jej trakcie po Gloria milkną organy dzwony i dzwonki, zamiast których używa się kołatek aż do Liturgii Paschalnej, w sobotę po zmierzchu. W niektórych kościołach odbywa się obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, czyli tzw. "Mandatum". Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej konsekruje się dostateczną ilość komunikantów tak, by wystarczyły na dzień obecny i następny (w Wielki Piątek nie ma Mszy św.). Po zakończeniu Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji, zwanej dawniej "Ciemnicą" (na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy), gdzie adoruje się go do późnych godzin nocnych i przez cały następny dzień. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż, obrusy.

W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych ma miejsce uroczysta Msza święta sprawowana w godzinach porannych przez biskupa diecezjalnego wraz z prezbiterami. Nazywana jest ona Mszą Krzyżma, ponieważ podczas niej poświęcane są nowe oleje przeznaczone do namaszczeń: podczas chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. W trakcie tej Mszy odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to jeden z dwóch, obok Wielkiej Soboty dni w roku, w których Kościół Rzymskokatolicki nie sprawuje Najświętszej Eucharystii. Wielki Piątek jest w tym Kościele dniem najgłębszej żałoby: dniem skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Wiernych tego dnia obowiązuje post ścisły - jakościowy i ilościowy. Ponadto niektóre osoby przez cały dzień dobrowolnie wstrzymują się od jedzenia i picia lub piją tylko czystą wodę i spożywają trochę suchego chleba.

Liturgia Wielkiego Piątku Wielkopiątkowa liturgia (Nabożeństwo Wielkiego Piątku) jest pamiątką męki i śmierci Jezusa Chrystusa zabitego na krzyżu. Przed śmiercią był On biczowany, poddany mękom, zmuszony do dźwigania krzyża, ukrzyżowany i wyszydzany na nim.
Liturgia Wielkiego Piątku składa się z: Liturgii Słowa Bożego, Adoracji krzyża, Komunii Świętej, Przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Tradycje.
W Wielkim Tygodniu, a przede wszystkim w Wielki Piątek, w sanktuariach zwanych kalwariami i w niektórych przyklasztornych kościołach odbywają się widowiska pasyjne. Po południu w bocznych nawach wszystkich świątyń odsłaniane są Groby Chrystusa. Obyczaj ten ma już w Polsce kilka wieków tradycji, a Groby Pańskie urządzane są z wielkim staraniem i troską o ich jak najpiękniejszy wystrój. W przygotowaniach Grobów czynny udział biorą parafianie. Zwyczaj pobożnego ich odwiedzania, zwany potocznie chodzeniem na Groby związał się trwale z polską tradycją wielkanocną. Z polską tradycją świąteczną – wielkanocną – związany jest także obyczaj straży grobowych. Co roku zaciągają się do nich ochotniczo strażacy, żołnierze i przedstawiciele różnych organizacji.

21 marca 2008r.- Droga Krzyżowa w Zarębach Kościelnych.


21.03.2008r., godz. 18:00- warta przy grobie Jezusa.

Wielka Sobota

Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Przez czas Wielkiej Soboty tak samo jak w Wielki Piątek nie odprawia się mszy świętej. Jest to również okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Święcenie pokarmów, XIX wiek. Tradycyjnie w tym dniu święci się pokarmy na stół wielkanocny.

Wieczorem w kościołach odprawia się tzw. Liturgię Wigilii Paschalnej. Chociaż wciąż trwa sobota, to jednak czas Wigilii Paschalnej nie należy już do Wielkiej Soboty, rozpoczyna się wtedy Wielka Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, ponieważ według kalendarza żydowskiego dzień zaczyna się po zachodzie słońca.
W czasie tej liturgii ludzie wierzący uczestniczą w poświęceniu ognia (foto- wyżej), rozpalonego przed świątynią. Następnie kapłani błogosławią Paschał, czyli świecę mającą symbolizować Światło Chrystusa. Po poświęceniu ognia i Paschału odbywa się śpiew Orędzia Paschalnego, czyli pieśni pochwalnej i obwieszczającej Zmartwychwstanie oraz uroczysta długa pod względem czasu (do ośmiu czytań) liturgia słowa, w której słucha się fragmentów ze Starego i Nowego Testamentu dotyczących: stworzenia świata i człowieka, plag egipskich, uczty paschalnej Narodu Wybranego oraz przejścia przez Morze Czerwone. Pod koniec liturgii słowa następuje uroczyste odśpiewanie Glorii, tj. "Chwała na wysokości Bogu", rozbrzmiewają dzwony i organy, milczące dotąd od Wielkiego Czwartku. Po kazaniu następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Zaleca się, aby chrzest katechumenów przeprowadzać również podczas tej liturgii.

Wielka Sobota- 7 kwietnia 2007r.


Wielka Sobota- 22 marca 2008r.


Niedziela Wielkanocna

Do XVIII wieku msze rezurekcyjne odprawiane były o północy, potem świętowano rezurekcję rano (resurrectio łac. oznacza zmartwychwstanie). Zapowiadało ją uroczyste bicie w dzwony, głoszące, że Chrystus zmartwychwstał. Jednocześnie słychać kanonadę ze strzelb, petard, armatek i moździerzy, a cały ten harmider miał budzić świat do życia. Mszę poprzedza uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpiewem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, niosąc monstrancję z Hostią, kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy którym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogłosić zmartwychwstanie. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja (z hebr. Chwalcie Boga), będący przyśpiewem w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości były również dawniej używane w okresie wielkanocnym pozdrowienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: Zmartwychwstał prawdziwie. Obecnie Wielka Niedziela rozpoczyna się wieczorną liturgią Wigilii Paschalnej, po której odprawia się procesję rezurekcyjną.

W Polskim zwyczaju, rano rodzina zasiada się do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. Stoły zdobione są bukietami z bazi i pierwszych wiosennych kwiatów. W niektórych regionach, np. na Śląsku, rodzice chowali w domu, ogrodzie koszyczki ze słodyczami, prezenty od wielkanocnego zajączka, na poszukiwanie których wyruszały dzieci. Zwyczaj ten obecnie rozpowszechnił się w formie obdarowywania się w tym dniu drobnymi upominkami, tzw. zajączkami. Pierwszy dzień świąt tradycyjnie spędza się w domu, w gronie rodzinnym.

Po Mszy Rezurekcyjnej- 8 kwietnia 2007r.


WIELKANOC 2006

Wielka Sobota.
Tradycyjną wartę przy Grobie Jezusa pełnili dzielni strażacy i kawalerzyści.