SZOPKA 2006

Św. Franciszek jako pierwszy w 1223 roku w miejscowości Greccio we Włoszech przybliżył mieszkańcom Misterium Bożego Narodzenia.
Franciszek prosił, aby przyniesiono żłóbek, siano oraz przyprowadzono woła i osła.
Święty Franciszek chciał pokazać przez to pokorę i ubóstwo, w jakim Pan Jezus przyszedł na świat.
Tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem.

 

Jak co roku, ksiądz Andrzej Dmochowski, przy pomocy parafian zorganizował żywą szopkę.

Szopka w kościele na bocznym ołtarzu.