SZKOLNE SPRAWY (Źródło- Victor)
su.gimzareby@wp.pl

 

REKRUTACJA  DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!!!

Egzamin i świadectwo to najważniejsze sprawy. Ale po kilka punktów można też zdobyć za inne osiągnięcia.
Walczcie o te małe punkciki, bo a nuż właśnie one przydadzą się w drodze do liceum.

A oto najważniejsze sprawy dotyczące rekrutacji do szkół średnich!

I. Punkty za obydwie części egzaminu gimnazjalnego

50 proc. punktów

II. Oceny na świadectwie i inne osiągnięcia

50 proc. punktów

= 100 proc. punktów

I. EGZAMIN GIMNAZJALNY – 50 proc. punktów. Wyniki egzaminu przeprowadzanego w III klasie przelicza się na punkty rekrutacyjne! Ich liczba stanowi dokładnie 50 procent wszystkich osiągnięć, a więc w połowie decyduje o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

II. RESZTA OSIĄGNIĘĆ (oceny na świadectwie i inne sukcesy) – 50 proc. punktów

1. Świadectwo - ocena z języka polskiego

oceny z trzech innych przedmiotów (Uwaga! Najczęściej są to: matematyka, język obcy nowożytny oraz trzeci przedmiot z bloku humanistycznego lub matematyczno-przyrodniczego – w zależności od rozszerzenia programowego lub profilu. Konkretnie wskazanych przedmiotów szukaj w szkole ponadgimnazjalnej, do której zamierzasz złożyć dokumenty.)

Uwaga! Świadectwo z paskiem!

Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (a więc za świadectwo z czerwonym paskiem) też są dodatkowe punkty!

2. Konkursy kuratoryjne

Udział w konkursach przedmiotowych (olimpiadach) organizowanych przez kuratorów może być premiowany dodatkowymi punktami! Wystarczy, że przejdziesz do etapu wojewódzkiego! Laureaci etapów ogólnopolskich w ogóle nie muszą się martwić rekrutacją – zostaną przyjęci do wybranej szkoły niezależnie od pozostałych kryteriów.

3. Konkursy artystyczne

To wszelkiego rodzaju osiągnięcia w konkursach innych niż organizowanych przez kuratoria, np. konkursy poetyckie, teatralne, humanistyczne co najmniej na szczeblu powiatowym. Również konkursy organizowane przez naszą redakcję. W tym roku po raz trzeci specjalnie dla trzecioklasistów organizujemy konkurs Mistrzowie Gimnazjum, w którym trzeba się będzie wykazać wiedzą i umiejętnościami z zakresu literatury, sztuki oraz ścieżek międzyprzemiotowych – edukacja filozoficzna, medialna). Polecamy wszystkim humanistom. Więcej szczegółów – od następnego numeru!

4. Osiągnięcia sportowe

Jeśli jesteś niezłym sportowcem, też możesz walczyć o dodatkowe punkty. Otrzymasz je za sukcesy w zawodach co najmniej na szczeblu powiatowym.

5. Inne osiągnięcia

Dodatkowy punkcik czy czasem kilka punktów można uzyskać za zupełnie inne, niezwiązane z wynikami w nauce, sukcesy! Jakie? Za pracę w samorządzie szkolnym, za działalność wolontariacką, za pracę na rzecz szkoły. Jeśli macie jakiekolwiek zaświadczenia o swej aktywności, nie chomikujcie ich w szufladzie. Dołączcie do swoich dokumentów – pokażcie, że jesteście aktywni, chętni do pracy i podejmowania różnych wyzwań!

Zajrzyj na www.victor.com.pl :

 
» Szkoły dwujęzyczne
Niezbędnik przyszłego poligloty - wyczerpujące informacje o szkołach, zasady rekrutacyjne, odpowiedzi na wasze pytania (nawet te nie zadane)
 
» Gdzie szukać informacji o szkołach ponadgimnazjalnych?
Dni otwarte, internet...
 
» Przestestuj siebie i szkołę!
Sprawdź, czy na pewno pasujesz do szkoły, w której zamierzasz się uczyć!

Komu warto pomagać w nauce?

Komuś kto:

Nie daj się wciągnąć w samopomoc koleżeńską, jeśli:

Zajrzyj na www.victor.com.pl :

Nie obrażaj nauczyciela!

Obrażanie nauczyciela to już nie tylko niegrzeczne zachowanie, brak kultury i narażanie się w szkole.
Od 1 września 2007 traktowane jest jako znieważanie lub naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego ścigane z urzędu.