Jubileusz setnych urodzin

W 2007r. Pani Kamila Skłodowska była najstarszą mieszkanką naszej gminy.

Kamila Skłodowska z domu Grodzka mieszkała w Skłodach Średnich, urodziła się 25 kwietnia1907r. w miejscowości Kamieńczyk- Pierce.
Jej życie należało do bardzo aktywnych - pracowała w gospodarstwie, zajmowała się prowadzeniem domu.
Urodziła i wychowała troje dzieci- dwie córki i syna.

Z tej okazji życzenia złożyli Jej rodzina i gminne władze samorządowe.
Z okazji tej doniosłej uroczystości składamy Jubilatce najserdeczniejsze gratulacje i życzenia kolejnych lat życia w zdrowiu, spokoju i radości oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych.

Wkrótce Marta Skłodowska z I B przeprowadzi wywiad z Jubilatką i  zamieści zdjęcia.