P.P.H.U. "ALUM-PLAST"  s.c

J. Ogrodnik, B. Ogrodnik

Skłody Stachy 16; 07-323 Zaręby Kościelne

tel. (086) 270 60 40