POCZTA W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

W dniu 14 grudnia 1901r. została otwarta w tutejszej osadzie poczta na którą dość długo oczekiwano.
Wóz pocztowy ma kursować prawie codziennie do Małkini prawie o 7 wiorst odległej.
Jest to wielkie udogodnienie dla Zarąb i okolicy wobec znacznego zwiększenia ruchu umysłowego.
Panu Zalewskiemu, właścicielowi apteki należy się gorąca podzięka za podjętą myśl i szczęśliwe doprowadzenie do skutku.

[ z ] Echa Płockie i Łomżyńskie, 1901, grudzień, nr. 102 str. 3.

 

Pracownicy poczty: Marianna Kośnik i Elżbieta Krystosiak

Wkrótce zdjęcia naszych dzielnych listonoszy.