PATRON SZKOŁY - JAN PAWEŁ II

Od 1 września 2007r. nazwa naszej szkoły będzie brzmiała:
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Zarębach Kościelnych.

Dnia 16 października 2006r, w 28 rocznice wyboru Jana Pawła II na Papieża odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy.
W czasie obrad podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum i Publicznej Szkoły w Zarębach Kościelnych.

Rada Gminy przychyliła się do wniosków szkół i uchwaliła, że od 1 września 2007r. szkoły będą nosiły imię Jana Pawła II.

Zarząd Rady Gminy.

Pani sekretarz- Jadwiga Mikołajczyk odczytuje uchwałę Rady Gminy.

Głosowanie Radnych.

Uczniowie, pod opieką pani Wandy Żebrowskiej i Elżbiety Pasztaleniec przedstawili program artystyczny.

Na sesję Rady Gminy zostali zaproszeni sołtysi, nauczyciele, rodzice i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

Po odczytaniu uchwały Rady Gminy głos zabrali dyrektorzy szkół:
Dyrektor Gimnazjum-Andrzej Raźniak i pani Dyrektor Szkoły Podstawowej- Jolanta Porucznik.

Do tej pory szkoła w Zarębach Kościelnych była "bezimienna'- nie miała patrona.
Na tę chwilę czekało wiele pokoleń uczniów.
Szkoła w Zarębach Kościelnych wstępuje do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

Cała społeczność szkolna jest dumna z faktu posiadania tak znamiennego Polaka jako patrona szkoły.
Oprócz dumy i zaszczytu, postać Jana Pawła II zobowiązuje nas wszystkich do jeszcze większej pracy nad sobą.
"Musicie od siebie więcej wymagać", by stać się szkołą godną noszenia tak zaszczytnej nazwy, by stać się po prostu lepszymi ludźmi.

Papież pokładał ogromne nadzieje w młodym pokoleniu. Rozumiał jak wielką rolę we współczesnym świecie odgrywają młodzi ze swoim bezgranicznym zaangażowaniem i poświęceniem.
Pragnął, aby swoją miłością zmienili oblicze świata.

,,Świat, który odziedziczyliście, to świat rozpaczliwie potrzebujący odnowionego poczucia braterstwa i ludzkiej solidarności. Ten świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez piękno i przez bogactwo Bożej miłości. Współczesny świat potrzebuje świadków tej miłości. Potrzebuje on, abyście byli solą ziemi i światłem świata. Świat potrzebuje was, świat potrzebuje soli, was jako soli i światła świata.”

Przemawia Ksiądz Proboszcz Andrzej Dmochowski.

Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum- Andrzej Żebrowski.

Glos zabrała przedstawicielka S.U.- Ola Pasztaleniec.

Radny i Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 2005/6- Lonard Kulesza.

Na zdjęci: Rada Gminy, Pan Wójt,  Dyrektorzy Szkół, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz Gminy oraz dwaj Przewodniczący Rady Rodziców.