PATRON SZKOŁY- JAN PAWEŁ II

II Tura Wyborów Patron Szkoły

Fotografie z wyborów >>>

Rozprawka- "Dlaczego Jan Paweł II powinien zostać patronem naszej szkoły"- Aneta Żebrowska

Reportaż z wyborów patrona szkoły- Mariola Sławińska

W dniach 7-9 kwietnia 2006r. odbyła się druga tura wyborów patrona szkoły.

Kandydaci na patrona:

Kawaleria Polska i Jan Paweł II

 

Protokół z przebiegu II tury wyborów patrona szkoły.

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie:

Andrzej Żebrowski- przewodniczący Rady Rodziców,
Andrzej Raźniak- dyrektor szkoły,
Barbara Sławińska- przedstawiciel rodziców,
Beata Śpiewakowska- predstawiciel nauczycieli,
Mariola Jankowska, uczennica klasy III B- przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
Mariola Sławińska, uczennica klasy III B- przedstawiciel uczniów,
Anna Nowacka, uczennica klasy I A- przedstawiciel uczniów.

Zgodnie z regulaminem, w wyborach mogli brać udział:
- wszyscy uczniowie szkoły,
- wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły,
- wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły (jeden przedstawiciel rodziny ucznia).

Uprawnionych do glosowania było 353 osoby:
-176 uczniów,
- 25 pracowników szkoły,
- 152 rodziców.

W głosowaniu wzięło udział 243 osoby, co stanowi 68,83% uprawnionych do glosowania.
Komisja stwierdziła, że głosowanie jest ważne, ponieważ frekwencja przekroczyła wymagane 50%.

Oto wyniki głosowania:

Zgodnie z regulaminem Komisja stwierdza, że na
patrona Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych został wybrany
Jan Paweł II.

Wyniki głosowania w poszczególnych grupach:

Uczniowie:
- Jan Paweł II- 116 głosów,
- Kawaleria Polska- 41 głosów.

Pracownicy szkoły:
- Jan Paweł II- 14 głosów,
- Kawaleria Polska- 6 głosów.

Rodzice:
- Jan Paweł II- 46- głosów,
- Kawaleria Polska- 18 głosów.

Po wyborze imienia:
- złożymy wniosek do Urzędu Gminy o nadanie imienia,
- opracujemy projekt graficzny sztandaru,
- zamówimy wykonanie sztandaru- koszt 5- 5,5 tys. zł.,
- wspólnie z UG będziemy przygotowywać się do uroczystości nadania imienia,
- uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się z chwilą odpowiedniego przygotowania się
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych budynku szkoły.

Wyniki głosowania w I turze wyborów- zobacz>>>


Oto zdjęcia z głosowania uczniów i nauczycieli (7 kwietnia 2006r.):

Na zdjęciu Mariola Jankowska i Mariola Sławinska.

9 kwietnia 2006r- niedziela. Głosowanie rodziców.

Godzina 12:30- Koniec głosowania, następuje otwarci urny.

Komisja przystępuje do liczenia głosów.

Komisja skrupulatnie oblicza głosy.

Mariola Sławińska- sekretarz komisji, pisze protokół.

Patronem szkoły został Jan Paweł II.