Nauka z Internetem- Język polski


Lektury w gimnazjum (źródło: www.wgimnazjum.pl)

 

Nowy wykaz lektur - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ.U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157, poz. 1100) - jest realizowany, począwszy od roku szkolnego 2007/2008 w klasach I gimnazjum. W pozostałych klasach do zakończenia etapu edukacyjnego realizuje się dotychczasowy wykaz lektur.

 1. Wybrane utwory z klasyki światowej:
  Biblia (w tym Pieśń nad Pieśniami, Hymn św. Pawła o miłości, Apokalipsa - fragmenty),
  Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty),
  Sofokles - Antygona,
  Pieśń o Rolandzie,
  William Szekspir - Romeo i Julia,
  Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty),
  Karol Dickens - Opowieść wigilijna,
  Antoni Czechow - Śmierć urzędnika,
  Antoine de Saint Exupéry - Mały Książę,
  Ernest Hemingway - Stary człowiek i morze.
   

 2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
  Bogurodzica,
  Arkady Fiedler - Dywizjon 303,
  Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec,
  Melchior Wańkowicz - Ziele na kraterze,
  Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty),
  Jan Kochanowski - pieśń: Czego chcesz od nas, Panie... oraz wybrane fraszki i treny,
  Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr,
  Adam Mickiewicz - Ballady i romanse, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty),
  Henryk Sienkiewicz - Krzyżacy,
  Aleksander Fredro - Zemsta,
  Bolesław Prus - Kamizelka,
  Juliusz Słowacki - Balladyna,
  Stefan Żeromski - Syzyfowe prace,
  Zofia Kossak-Szczucka - Bursztyny.
   

 3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku (w tym utwory Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, ks. Jana Twardowskiego)

 4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).

 5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

 6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży (np. Małgorzaty Musierowicz lub Ireny Jurgielewiczowej).

 7. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.

 8. Przykłady literatury biograficznej i pamiętnikarskiej (Paweł Zuchniewicz - Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża; Karolina Lanckorońska - Wspomnienia wojenne).

 9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.

 10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden w każdej klasie).


Dotychczasowy wykaz lektur - zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002r. Nr 51, poz. 458) - obowiązuje w roku szkolnym 2007/2008 w klasach II i III gimnazjów oraz w roku szkolnym 2008/2009 - w klasach III gimnazjów.
Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z września 2007 roku - na egzaminie gimnazjalnym w latach 2007/2008 i 2008/2009 wymagana jest znajomość dotychczasowej listy lektur.

 1. Wybrane utwory z klasyki światowej:
  Biblia (fragmenty),
  mitologia (wybór),
  Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty),
  Sofokles - Antygona; Pieśń o Rolandzie (fragmenty),
  William Szekspir - Romeo i Julia,
  Miguel Cervantes - Don Kichote (fragmenty)
  Karol Dickens - Opowieść wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty),
  Antoni Czechow - wybrana nowela,
  Antoine Saint-Exupéry - Mały Książę lub Nocny lot,
  Ernest Hemingway - wybrane opowiadanie.
   
 2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:
  Bogurodzica,
  Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy, treny,
  wybór poezji barokowej,
  Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr,
  Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty),
  Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty),
  Aleksander Fredro - Zemsta,
  Henryk Sienkiewicz - wybrana nowela,
  Bolesław Prus - wybrana nowela
  Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.
   
 3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku.
 4. Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).
 5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.
 6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży.
 7. Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym:
  Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec,
  Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty).
 8. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.
 9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne, reklamowe.
 10. Utwory zaproponowane przez uczniów i nauczyciela, w tym literatura popularna (co najmniej jeden w każdej klasie).
 11. Inne składniki kultury (np. przedstawienia teatralne, filmy, słuchowiska radiowe, programy telewizyjne, przekazy ikoniczne, poezja śpiewana).