Szeregowy Andrzej Sienicki na koniu "Kubuœ"

Foto- 11.11.2006r.

Hubertus 2006r.