UŁAN SKŁODOWSKI RADOSŁAW  [POWRÓT]

"Ułaństwo przynosi mi wiele radości w życiu".

SKŁODOWSKI RADOSŁAW

Adres Świerże Kończany 12
Stopień/ funkcja: Szeregowy/ Jeździec
Wiek: 19 lat
Data wstąpienia do ułanów: 1998r.
Udział w uroczystościach: Dwie pielgrzymki na Jasną Górę:
pierwsza i czwarta.

INFORMACJE O KONIU UŁANA

Nazwa: Petycja
Wiek: 6 lat
Rasa: Ciężka
Maść: Kasztanka
Matka:  
Ojciec:  
   
Plany na przyszłość: Udział w defiladach, zawodach, pokazach i pielgrzymkach.


Zdjęcie Radka z gimnazjum- 2002r.

Radek- syn ułana Kazimierza ,    absolwent Gimnazjum w Zarębach K.
jest uczniem klasy IV Technikum Ekonomicznego w Ostrowi Maz.
W tym roku (2006) zdaje maturę- życzymy powodzenia.