UŁAN NIENAŁTOWSKI MICHAŁ [POWRÓT]

Brak informacji (?)

Z Michasia wyrósł prawdziwy ułan... :-)
(czekamy na list z informacjami gimzareby@wp.pl )

Foto- 11.11.2006r. Michał Nienałtowski na koniu "Biznes" (pierwszy z lewej)