STARSZY UŁAN TADEUSZ KOCH [POWRÓT]

Pan Tadeusz Koch zamieszkały w Nienałtach Brewkach,
jako jeden z dziewięciu pierwszych ułanów brał udział w pierwszej uroczystości
patriotyczno- religijnej zorganizowanej przez księdza Andrzeja Dmochowskiego
z okazji Świetna Odzyskania Niepodległości 11 listopada 1996r.

Foto- Wielkanoc 2006r.

Foto- 11.11.2006r. Starszy ułan Tadeusz Koch na koniu "Dora"

Hubertus 2006r.