Dlaczego nasza szkoła powinna nosić imię Kawalerii Polskiej? [powrót]

Oto argumenty przemawiające za wyborem takiego imienia:

Cechy wyróżniające kawalerię spośród innych rodzajów broni:

O malowniczości kawalerii nie trzeba nikogo przekonywać - piękne konie, dynamika, mundur stanowiący kontynuację wielu lat tradycji polskiego ubioru wojskowego. Wszystko to oraz ścisłe powiązanie kawalerii z tradycją narodową stanowi o tym, iż wielu polskich malarzy poświęciło swoje dzieła tematyce kawaleryjskiej. Szczególnie upodobał sobie jazdę polską Wojciech Kossak.