Starszy ułan Jerzy Borkowski na koniu "Brunet"

Foto- 11.11.2006r.