Zaręby Leśne

(ze Słownik Geograficzny..., 1895, t. 14, s. 420):
Zareby Leśne, to wieś w powiecie ostrowskim, gmina i parafia Zaręby Kościelne.
Stanowiła zapewne kiedyś jedną całość z Zarębami Kościelnymi, ma 12 domów, 73 mieszkańców .