UŚCIANEK WIELKI

W 1428 roku po raz pierwszy wspomina się w dokumentach nazwę Wsczenek, odnoszącą się do tej wsi. W XV wieku nazwę zapisywano również jako: Husczanek, Wsczanek i Vsczanek. Nazwa ma związek z drobną szlachtą jaka zamieszkiwała te obszary. Na Wileńszczyźnie i Białostocczyźnie często spotyka się nazwy tego typu pochodzące od słów: Uścianek, Zaścianek, oznaczających osadę drobnych rycerzy. Nazwa ta docierała również na wschodnie Mazowsze i właśnie Uścianek jest tego przykładem.

W 1578 roku właścicielami wsi (Vsczianek) byli: Mateusz, Michał i Wawrzyniec, wieś liczyła 11 włók obszaru. Uścianek należał do parafii Zaręby.

Pochodził stąd ród Uścieńskich herbu Lubicz. Próżno szukać danych o tym rodzie w starych herbarzach. Uścieńscy niczym się nie wyróżniali z pośród braci szlacheckiej. Dopiero w 1837 i 1841 dwaj przedstawiciele tego rodu udowodnili, że pochodzą od Piotra Uścieńskiego dziedzica części Zakrzewa, Słomy i Zalesi, żyjącego w drugiej połowie XVII wieku.

Spis właścicieli ziemskich z 1783 roku przekazuje następujące dane o właścicielach: Budziszewscy, Godlewscy, Kulesza, Sarnowski, Świerzewski, Tymiński i Uscieńscy.

Była to niewielka wioska drobnoszlachecka. W 1827 roku było tu 14 domów i 106 mieszkańców. W 1892 roku było 20 domów i 81 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy i parafii Zaręby Kościelne.

W 1921 roku Uścianek Wielki liczył 28 domów i 201 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy Zaręby Kościelne.

Z danych na dzień 31 grudnia 2007 roku zameldowanych jest tu 185 mieszkańców.