Historia Zarąb Kościelnych

Zakon Sióstr Westiarek Jezusa

Około 50 metrów od kościoła, na zachód znajduje się Dom Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa. Jest to zakon bezhabitowy trudniący się haftowaniem sztandarów, pracami w kościele i prowadzeniem małego gospodarstwa.

Po upadku powstania styczniowego za aktywny udział duchowieństwa i zakonów w tym zrywie wolnościowym, car nakazał likwidację wszystkich zakonów. Wobec tej sytuacji o. Honorat Koźmiński, kapucyn, zakłada zgromadzenie bezhabitowe. Takich zgromadzeń o. Honorat założył 26, w tym w 1882r. Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa. Dom  sióstr Westiarek w Zarębach kościelnych powstał we wrześniu 1929r. (lub 1928r. ?) Siostry przybyły tu na zaproszenie ks. Proboszcza Włodzimierza Bendowskiego w celu objęcia opieki nad kościołem. Pierwszą siostrą przełożoną była siostra Madalińska z Zaleszczyk (Obecnie ta miejscowość należy do Ukrainy). Siostry Westialki zamieszkiwały w starej drewnianej plebani, którą w 1967r. obmurowały i wyremontowały. W  domu tym w latach (..?, prawdopodobnie po przeniesieniu parafii do klasztoru) mieścił się również sad i  jakiś czas klub.

Siostry oprócz opieki nad kościołem zajmowały się bielą (liturgiczną służbą dziewcząt). W czasie okupacji pracowały w szpitalu, prowadziły przedszkole, przez jakiś czas prowadziły katechezę.