ROSTKI-DAĆBOGI

W latach siedemdziesiątych XX wieku historycy z Polskiej Akademii Nauk opracowali atlas Mazowsza według danych z drugiej połowy XVI wieku. Na podstawie starych opisów, akt i spisów podatkowych powstała wielka mapa tych ziem. Historycy umieścili na niej również małą osadę o nazwie Rostki Michałowice, zaznaczając, iż jej lokalizacja jest niepewna i wieś ta już nie istnieje. Michałowice zaznaczono właśnie w miejscu dzisiejszej wsi Rostki Daćbogi, tak więc prawdopodobnie właśnie tak nazywała się niegdyś ta miejscowość i była częścią „okolicy szlacheckiej” Rostki, której główne miejscowości zlokalizowane były nad Bugiem.

Dąbrowa Herb Rostkowskich (używali też innych herbów)

Rostki były siedzibą ubogiego rodu Rostkowskich, który tworzył tu zaścianki szlacheckie. Pierwsze dane o miejscowości Rostki Daćbogi pochodzą z 1783 roku. W tym czasie istniała już osada Rostki Daczbogi, jej właścicielami byli: Niemiera, Nienałtowska, Piętka, Rostkowski i Zawistowski.

W początku XIX stulecia była to bardzo mała osada. W 1827 roku było tu zaledwie 5 domów i 33 mieszkańców. Ciekawy jest zapis nazwy tej wsi na ówczesnych mapach, czyli Daczpoki.

Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego istniały tu osady: Rostki Daćbogi, Rostki Piotrowice i Rostki Wielkie. Wszystkie należały do gminy Zaręby Kościelne i parafii Zuzel. Napisano iż „mieszka tu drobna szlachta”. W 1888 roku było w tej miejscowości 5 domów i 76 mieszkańców.

W 1921 roku naliczono 10 domów i 69 mieszkańców. Rostki należały do gminy Zaręby.

Z danych na dzień 31 grudnia 2007 roku zameldowanych jest tu 73 mieszkańców