Poznaj historie gminy:

Rok 1901

Zaręby Kościelne.

[ z ] Echa Płockie i Łomżyńskie, 1901, grudzień, nr. 102 str. 3.

W dniu 14 grudnia została otwarta w tutejszej osadzie poczta na którą dość długo oczekiwano. Wóz pocztowy ma kursować prawie codziennie do Małkini prawie o 7 wiorst odległej. Jest to wielkie udogodnienie dla Zarąb i okolicy wobec znacznego zwiększenia ruchu umysłowego. Panu Zalewskiemu, właścicielowi apteki należy się gorąca podzięka za podjętą myśl i szczęśliwe doprowadzenie do skutku.

Do plusów tutejszego grodu zaliczyć trzeba urządzenie studni w środku rynku. Jest to również ważny nabytek i udogodnienie. W razie pożaru znajdzie się woda na prędce i klęska pożaru nie będzie tak wielką, na jaką patrzyliśmy przed paru laty.

Ach ! gdyby tak jeszcze straż ogniowa ochotnicza... ale i ta może powstać, wszak my tu zamiarów pilnych nie lubimy odkładać do czasu zbyt dalekiego.

Osiadł na stałe doktor (czy na długo ?)a więc i pod względem pomocy lekarskiej zmieniło się na lepsze.

Godzi się spodziewać, że panowie gminniacy pod kierownictwem zacnego pełnomocnika i wójta zwrócą łaskawą uwagę na arcy ważną sprawę wzniesienia domu szkolnego a zarazem utworzenie posad dla 2 nauczycieli. Potrzebni do wspólnej pracy nad dziećmi, których liczba sięga 160 a mogłaby się zwiększyć, przy warunkach zmienionych.

Jeśli sprawdzi się pogłoska o przeniesieniu sądu gminnego z Andrzejewa z powrotem do Zarąb to wszystko co konieczne dla przeciętnych naszych potrzeb społecznych będziemy posiadali na miejscu. A.

[ z ] Echa Płockie i Łomżyńskie, 1901, grudzień, nr. 102 str. 3.