Historia Zarąb Kościelnych

Postacie związane z gminą i parafią Zaręby Kościelne:

Proboszczowie parafii>>

Kierownicy szkoły>>

Wójtowie gminy>>

Jest kilkaset osób, których nazwiska znalazły się na kartach historii powszechnej i regionalnej ze względu na swoje dokonania, bohaterskie czyny lub urozmaicony (mogący służyć za świetny wzór do literackiego bądź filmowego scenariusza) życiorys, los godny pozazdroszczenia lub litości - urodziły się, spędziły dzieciństwo lub tylko "otarły się czasowym pobytem" na terenie tej "mini-ojczyzny", czyli ziemi zarębsko-kościelskiej.

Wielu znanych, cenionych i szanowanych przez większość mieszkańców powiatu ludzi nie znalazło się dotąd na łamach prasy i w ogólnodostępnych wydawnictw książkowych. Zazwyczaj brakuje na te cele środków finansowych autorom i wydawcom (historykom, literatom, instytucjom kulturalnym, samorządom), którzy przedstawiliby dokładniej dzieje bogatej w wydarzenia, zarówno te radosne, jak i smutne, tragiczne gminy zarębsko-kościelskiej.

Proboszczowie sprawujący duszpasterstwo w parafii:

Proboszczowie w kościele przyklasztornym:

Po zlikwidowaniu klasztoru (1866r.), w Zarębach pozostawiono najmłodszego O. Reformata ks. Floriana Szrodę,
a kościół przyklasztorny zamieniono na parafię p.w. Najświętszego Imienia Jezus.

 

Grób ks. proboszcza wymaga uporządkowania,
a płyta nagrobkowa powinna być oczyszczenia przez parafian zarębskich.

 

Ksiądz Andrzej Dmochowski.

 

Z parafii pochodzą od 1925 r.:


Kierownicy szkoły w Zarębach Kościelnych (1819- 2007):

(Informacje zostały zaczerpnięte z KRONIKI SZKOŁY)

Wójtowie gminy:

Poszukując informacji o przedwojennych wójtach naszej gminy dowiedziałem się od pana Marka Ogonowskiego (naprawa RTV), że w latach dwudziestych (?) wójtem
gminy Zaręby Kościelne był jego dziadek  Władysław Ogonowski z Rostek Piotrowic.

Czekamy na informacje o wójtach i innych postaciach z naszej gminy.

192...r.- Wójtowie z powiatu ostrowskiego. Wójt z Zarąb K.- Wł. Ogonowski- trzeci rząd, trzeci z prawej.