Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Adres strony z wynikami wszystkich szkół w Polsce:

http://www.wynikiegzaminow.pl

http://elipsy.ewd.edu.pl/index.php - Edukacyjna Wartość Dodana


2010

Wyniki egzaminu- część humanistyczna i matematyczno- przyrodnicza:

 

Kraj

Województw

Powiat

Wieś

Klasa

III a

Klasa

III b

Szkoła

 

H

MP

H

MP

H

MP

H

MP

H

MP

H

MP

H

MP

Średnia uzysk. punktów

30,26

23,79

 

31,63

24,96

29,26

23,23

29,51

22,93

 

29,68

22,96

29,52

21,12

29,60

22,04

Wyniki egzaminu- język angielski:

 

Woj.

Powiat

Klasa III a

Klasa III b

Szkoła

Średnia uzysk. punktów

30,52

28,32

30,12

29,40

29,78

 

 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA-  ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9. najwyższy

37,3 - 47,8

39,1 - 46,7

35,3 - 48,0

40,5 - 46,8

38,3 - 45,7

40,0 - 48,0

39,3 - 46,8

39,3- 45,3

 44 – 50

8. bardzo wysoki

34,4 - 37,2

36,1 - 39,0

31,6 - 35,2

37,3 - 40,4

35,4 - 38,2

36,0 - 39,9

35,4 - 39,2

35,9- 39,2

 41 – 43

7. wysoki

32,4 - 34,3

34,1 - 36,0

29,2 - 31,5

35,2 - 37,2

33,4 - 35,3

33,8 - 35,9

33,2 - 35,3

33,7- 35,8

 38 – 40

6. wyżej średni

30,6 - 32,3

32,4 - 34,0

27,4 - 29,1

33,6 - 35,1

31,8 - 33,3

32,0 - 33,7

31,4 - 33,1

32,2- 33,6

 34 – 37

5. średni

29,0 - 30,5

30,8 - 32,3

25,6 - 27,3

32,1 - 33,5

30,3 - 31,7

30,2 - 31,9

29,6 - 31,3

30,7- 32,1

 30 – 33

4. niżej średni

27,4 - 28,9

29,2 - 30,7

24,0 - 25,5

30,6 - 32,0

28,8 - 30,2

28,5 - 30,1

27,7 - 29,5

29,2- 30,6

 25 – 29

3. niski

25,7 - 27,3

27,5 - 29,1

22,2 - 23,9

28,8 - 30,5

26,9 - 28,7

26,5 - 28,4

25,3 - 27,6

27,3- 29,1

 20 – 24

2. bardzo niski

22,9 - 25,6

24,2 - 27,4

19,0 - 22,1

24,5 - 28,7

22,1 - 26,8

19,5 - 26,4

18,5 - 25,2

20,8- 27,2

 14 – 19

1. najniższy

8,5 - 22,8

10,3 - 24,1

8,9 - 18,9

11,1 - 24,4

0,0 - 22,0

6,0 - 19,4

4,0 - 18,4

10,6- 20,7

 0 – 13

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZA- ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin

Przedział punktowy

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

9. najwyższy

38,5 - 46,9

37,5 - 47,0

35,6 - 46,0

34,4 - 45,9

33,8 - 46,9

35,0 - 48,0

38,0 - 47,9

37,2- 46,5

43 – 50

8. bardzo wysoki

35,0 - 38,4

32,9 - 37,4

30,4 - 35,5

29,1 - 34,3

28,5 - 33,7

30,1 - 34,9

32,1 - 37,9

31,1-37,1

38 – 42

7. wysoki

31,7 - 34,9

29,1 - 32,8

27,1 - 30,3

26,4 - 29,0

25,9 - 28,4

27,3 - 30,0

29,3 - 32,0

28,3- 31,0

32 – 37

6. wyżej średni

28,9 - 31,6

26,4 - 29,0

24,8 - 27,0

24,5 - 26,3

24,0 - 25,8

25,4 - 27,2

27,4 - 29,2

26,3- 28,2

26 – 31

5. średni

26,5 - 28,8

24,0 - 26,3

22,8 - 24,7

22,9 - 24,4

22,3 - 23,9

23,9 - 25,3

25,6 - 27,3

24,5- 26,2

21 – 25

4. niżej średni

24,6 - 26,4

22,0 - 23,9

21,1 - 22,7

21,3 - 22,8

20,8 - 22,2

22,2 - 23,8

23,9 - 25,5

22,7- 24,4

17 – 20

3. niski

22,9 - 24,5

19,8 - 21,9

19,3 - 21,0

19,4 - 21,2

19,0 - 20,7

20,3 - 22,1

21,9 - 23,8

20,4- 22,6

13 – 16

2. bardzo niski

20,6 - 22,8

15,3 - 19,7

15,1 - 19,2

14,6 - 19,3

13,7 - 18,9

15,2 - 20,2

15,3 - 21,8

14,4- 20,3

10 – 12

1. najniższy

10,1 - 20,5

6,5 - 15,2

7,3 - 15,0

5,0 - 14,5

0,0 - 13,6

9,3 - 15,1

7,0 - 15,2

8,8- 14,3

0 – 9

Edukacyjna Wartość Dodana- część humanistyczna

Edukacyjna Wartość Dodana- część matematyczno-przyrodnicza


2009

  Średnia H Procent H Średnia MP Procent MP J.angielski
Klasa III A          
Klasa III B          
Szkoła 31,95   24,50   30,00
Powiat 31,81   26,55   29,87
Województwo 32,81   27,53   31,48
Kraj 31,67   26,09   30,63

Najwięcej punktów uzyskali:

Część humanistyczna i matemat.- przyrodnicza (100pkt.)

 1. Sarnowska Joanna- 97
 2. Drozd Cezary- 93
 3. Wojciechowski Wojciech- 89
 4. Wileński Łukasz- 88
 5. Nienałtowska Milena- 86

Język angielski (50pkt.):

 1. Sarnowska Joanna- 49
 2. Ruman Blanka- 49
 3. Kempista Magdalena- 47

2008

  Średnia H Procent H Średnia MP Procent MP
Klasa III A 27,83 56% 20,33 41%
Klasa III B 32,36 65% 26,54 53%
Szkoła 30,02 60% 23,33 47%
Powiat 29,16 58% 26,82 54%
Województwo 31,72 63% 28,58 57%
Warszawa 35,33 71% 32,63 65%
Kraj 31,72 63% 28,58 57%

Najwięcej punktów uzyskali:

 1. Suska Katarzyna- 90
 2. Wilk Michał- 90
 3. Jankowska Katarzyna- 89
 4. Piętka Michał- 87
 5. Kempisty Karolina- 86
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
Wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2008

Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 12 2 3
2. bardzo niski 13 - 17 7 12
3. niski 18 - 22 10 17
4. niżej średni 23 - 28 10 17
5. średni 29 - 34 6 10
6. wyżej średni 35 - 38 6 10
7. wysoki 39 - 42 6 10
8. bardzo wysoki 43 - 45 7 12
9. najwyższy 46 - 50 4 7
  58
w tym z orzeczeniem o dysleksji: 2 3

 

2008 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 30,0 30,8
Najniższy wynik 7 0
Mediana 28 32
Najwyższy wynik 48 50

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Czytanie i odbiór tekstów kultury

 
69,9 76,4
2. Tworzenie własnego tekstu

 
50,1 46,6

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0 39,3 - 46,8
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9 35,4 - 39,2
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9 33,2 - 35,3
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7 31,4 - 33,1
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9 29,6 - 31,3
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1 27,7 - 29,5
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4 25,3 - 27,6
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4 18,5 - 25,2
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4 4,0 - 18,4
 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych
Wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego

WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2008

Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 10 3 5
2. bardzo niski 11 - 13 5 9
3. niski 14 - 17 9 16
4. niżej średni 18 - 22 16 28
5. średni 23 - 29 12 21
6. wyżej średni 30 - 36 6 10
7. wysoki 37 - 42 4 7
8. bardzo wysoki 43 - 46 3 5
9. najwyższy 47 - 50 0 0
  58
w tym z orzeczeniem o dysleksji: 2 3

 

2008 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 23,3 27,1
Najniższy wynik 7 0
Mediana 22 26
Najwyższy wynik 46 50

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu

 
42,4 49,4
2. Wyszukiwanie i stosowanie informacji

 
63,0 71,0
3. Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych

 
45,5 54,4
4. Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów

 
32,0 37,2

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU

Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0 38,0 - 47,9
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9 32,1 - 37,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0 29,3 - 32,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2 27,4 - 29,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3 25,6 - 27,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8 23,9 - 25,5
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1 21,9 - 23,8
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2 15,3 - 21,8
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1 7,0 - 15,2
 2007
Egzamin humanistyczny: http://scholaris.pl/cke_2007.jsp?id=169668_gh
Egzamin matematyczno- przyrodniczy: http://scholaris.pl/cke_2007.jsp?id=169668_gm

  Średnia H Procent H Średnia MP Procent MP
Klasa III A 32,27 65% 26,55 53%
Klasa III B 26,28 53% 21,22 42%
Klasa III C 30,53 61% 23,21 46%
Szkoła 29,88 60% 23,85 48%
Powiat 30,25 60% 25,25 51%
Województwo        
Kraj        

2006
Egzamin humanistyczny: http://scholaris.pl/cke.jsp?id=169668_gh
Egzamin matematyczno- przyrodniczy: http://scholaris.pl/cke.jsp?id=169668_gm


Wyniki 2007 na tle wyników z kraju:

 

 
WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 12 2 3
2. bardzo niski 13 - 17 3 5
3. niski 18 - 23 12 20
4. niżej średni 24 - 29 9 15
5. średni 30 - 35 12 20
6. wyżej średni 36 - 39 12 20
7. wysoki 40 - 42 6 10
8. bardzo wysoki 43 - 45 2 3
9. najwyższy 46 - 50 1 2
  59

Arkusze inne niż standardowy rozwiązywało w tej szkole 2 uczniów.

2007 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 30,0 32,0
Najniższy wynik 10 0
Mediana 0 33
Najwyższy wynik 47 50
WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI HUMANISTYCZNEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
 
ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007
9. najwyższy 37,3 - 47,8 39,1 - 46,7 35,3 - 48,0 40,5 - 46,8 38,3 - 45,7 40,0 - 48,0
8. bardzo wysoki 34,4 - 37,2 36,1 - 39,0 31,6 - 35,2 37,3 - 40,4 35,4 - 38,2 36,0 - 39,9
7. wysoki 32,4 - 34,3 34,1 - 36,0 29,2 - 31,5 35,2 - 37,2 33,4 - 35,3 33,8 - 35,9
6. wyżej średni 30,6 - 32,3 32,4 - 34,0 27,4 - 29,1 33,6 - 35,1 31,8 - 33,3 32,0 - 33,7
5. średni 29,0 - 30,5 30,8 - 32,3 25,6 - 27,3 32,1 - 33,5 30,3 - 31,7 30,2 - 31,9
4. niżej średni 27,4 - 28,9 29,2 - 30,7 24,0 - 25,5 30,6 - 32,0 28,8 - 30,2 28,5 - 30,1
3. niski 25,7 - 27,3 27,5 - 29,1 22,2 - 23,9 28,8 - 30,5 26,9 - 28,7 26,5 - 28,4
2. bardzo niski 22,9 - 25,6 24,2 - 27,4 19,0 - 22,1 24,5 - 28,7 22,1 - 26,8 19,5 - 26,4
1. najniższy 8,5 - 22,8 10,3 - 24,1 8,9 - 18,9 11,1 - 24,4 0,0 - 22,0 6,0 - 19,4

 

 
WYNIKI UCZNIÓW Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 10 4 7
2. bardzo niski 11 - 13 3 5
3. niski 14 - 16 7 12
4. niżej średni 17 - 20 9 15
5. średni 21 - 26 14 24
6. wyżej średni 27 - 33 11 19
7. wysoki 34 - 40 5 8
8. bardzo wysoki 41 - 45 5 8
9. najwyższy 46 - 50 1 2
  59

Arkusze inne niż standardowy rozwiązywało w tej szkole 2 uczniów.

2007 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 24,0 25,0
Najniższy wynik 9 0
Mediana 0 23
Najwyższy wynik 46 50
WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH W CZĘŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2007
Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
 
ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ Z CAŁEGO KRAJU
Stanin Przedział punktowy
2002 2003 2004 2005 2006 2007
9. najwyższy 38,5 - 46,9 37,5 - 47,0 35,6 - 46,0 34,4 - 45,9 33,8 - 46,9 35,0 - 48,0
8. bardzo wysoki 35,0 - 38,4 32,9 - 37,4 30,4 - 35,5 29,1 - 34,3 28,5 - 33,7 30,1 - 34,9
7. wysoki 31,7 - 34,9 29,1 - 32,8 27,1 - 30,3 26,4 - 29,0 25,9 - 28,4 27,3 - 30,0
6. wyżej średni 28,9 - 31,6 26,4 - 29,0 24,8 - 27,0 24,5 - 26,3 24,0 - 25,8 25,4 - 27,2
5. średni 26,5 - 28,8 24,0 - 26,3 22,8 - 24,7 22,9 - 24,4 22,3 - 23,9 23,9 - 25,3
4. niżej średni 24,6 - 26,4 22,0 - 23,9 21,1 - 22,7 21,3 - 22,8 20,8 - 22,2 22,2 - 23,8
3. niski 22,9 - 24,5 19,8 - 21,9 19,3 - 21,0 19,4 - 21,2 19,0 - 20,7 20,3 - 22,1
2. bardzo niski 20,6 - 22,8 15,3 - 19,7 15,1 - 19,2 14,6 - 19,3 13,7 - 18,9 15,2 - 20,2
1. najniższy 10,1 - 20,5 6,5 - 15,2 7,3 - 15,0 5,0 - 14,5 0,0 - 13,6 9,3 - 15,1