Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zarębach Kościelnych

Andrzej Raźniak